Montag, 21. November 2011

محمود جان خوردی؟حالا میفهمی داشتن حمایت یک نفر خس و خاشاک بهتر از صد ها حیدر گو هست

آقای احمدی نژاد،اون روزی که برای پرپر کردن جوون های مردم پشتت به همین حیدر گو ها گرم بود و سینه ات رو سپر کردی و گفتی اینها که توی خیابون هستند یک مشت خس وخاشاک اند،اون روزی که همین حیدری ها با باتوم و قمه و زنجیر افتادن به جون مردم و تو باد به غب غب انداختی که حمایت مردم بوده که تورو رییس جمهور کرده نه سرکوب ملت،فکر همینچین روزی رو میکردی که حیدر گویان بیوفتن به جون خودت و طرفدار هات؟آره آقا محمود،چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد.تاریخ مصرفت تموم شده.حالا دیگه نه حیدر رو داری،نه خس و خاشاک رو 

1 Kommentar:

  1. لطفا در توضیحات پایین بنویسید ، موضوع چیه و کی و کجا این اتفاق افتاده

    AntwortenLöschen