Sonntag, 12. Mai 2013

آیة 34 سورة نساء


آیة 34 سورة نساء که خطاب به مردان می‌گوید:

… و زنانی را که از نافرمانی‌شان بیم دارید، (نخست) پندشان دهید و (اگر مؤثر نیفتاد) در بستر از آنها دوری کنید و (اگر باز سودمند نشد) آنها را کتک بزنید. پس اگر از شما فرمان بردند، راهی برای تعدی بر آنها مجوئید(یعنی دیگررهایشان کنید!…)

Samstag, 11. Mai 2013

عالیجناب خاکستری،آسی که سید علی رو کرد

برخلاف آنچه که بسیاری  هاشمی رو یک کارگذار رانده شده از بارگاه سلطان میدانند ،آینده نشان خواهد داد که تنها راه نجات رژیم رو به زوال و در ورطه نابودی قرار گرفته جمهوری اسلامی ورود دوباره سردار سازندگی به صحنه سیاسی ایران هست.حضور هاشمی رفسنجانی یعنی کشاندن دوباره مردم به پای صندوقهای رای،حضور دوباره هاشمی رفسنجانی یعنی خریده وقت در پرونده مذاکرات هسته ای ایران،حضور هاشمی رفسنجانی یعنی برهم زدن محاسبات کشور های غربی در عرصه مقابله با حکومت،حضور هاشمی رفسنجانی یعنی ... در یک کلام،حضور عالیجناب خاکستری یعنی نجات حکومت از سقوط و فروپاشی,البته برای مدتی.ساده انگارانه است که هاشمی را اپوزسیون بدانیم.چهار سال تمام رهبری و حکومت جمهوری اسلامی این برگ برنده خود را برای امروز نگاه داشت،امید آنکه بار دیگر بازی نخوریم