Samstag, 5. November 2011

نشانه های ظهور از زبان امام نقی

ازامام نقی پرسیدند نشانه ظهور امام زمان چیست؟

ایشان فرمود:

در آن زمان سیدی خراسانی اما اصالتا آذربایجانی با دستی چلاق خروج می‌کند در حالی که دشمن زیاد دارد. اما تمساحی از یزد و جوادی از آمل و مکاری شکر فروش از شیراز او را یاری می‌کنند و از معجزات آن زمان این است که بر سر عنتری از سمنان هاله نور ظاهر می‌شود.

اصحاب گفتند سبحان الله همه ولایات قوم پارس درگیرند! خوشا به سعادتشان.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen