Mittwoch, 6. Juni 2012

بالایارهای محترم،لطفا این نواب صفوی رو برگردونید به بهشت

انگار این مشکل بالاترین قرار نیست به این زودی ها برطرف بشه این که یک کاربر با انرژی کم طی یک روز صد تا لینک مزاحم بفرسته با سبب اختلال در سایت و ایجاد مزاحمت برای بقیه کاربران بشه.در حال هزار ۲-۳ عدد از این موجودات ناشناخته و مرموزت،درحال انجام حرکات ددمنشینایه و مزبوحانه هستن:کاربر نواب صفوی و رامین دوصفر فلان،لطفا رسیدگی کنید 

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen