Donnerstag, 19. September 2013

امام نقی و «نرمش قهرمانانه»

در یکی از غزوات امام‌نقی(ع) ذوالنقار هسته‌ای خود را در هوا چرخانیده و شروع کردند به رجزخوانی: حرامزاده‌هـــااا! بدانید تحریم‌های شما هیچ اثری بر امّت سامراء ندارد. هرکه با آل علی در افتاد، ور افتاد...
هنوز کلام آن مظلوم منعقد نشده بود که از روی اسب با ملاج به زمین افتاد و سربازان روم و بیزانس ایشان را محاصره کردند. حضرت با صدایی لرزان فرمودند: "باباجان، حالا ما یه غلطی کردیم، داشتم شوخی می‌کردیم!" و خودشان با دستان مبارکشان دشداشه را بالا کشیدند و با نرمشی قهرمانانه، در پوزیشن سجده مستقر شدند 

https://www.facebook.com/Emam.Naghi/posts/660029684007690

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen