Freitag, 2. März 2012

زنده باد مردم سوریه که چشم به خائنینی مثل خاتمی ندوخته اند:شورای ملی سوریه رسما علیه بشار اسد اعلام جنگ کرد

برهان غلیون رئیس شورای ملی سوریه روز پنجشنبه اعلام کرد برای حمایت از "ارتش آزاد سوریه" دفتر نظامی تشکیل داده تا به گفته وی هرگونه کمک تسلیحاتی ارسالی از سوی کشورهای دوست با اشراف این دفتر و از طریق آن به ارتش آزاد منتقل شود. غليون که در پاریس با خبرنگاران صحبت می کرد افزود :" رژیم اسد باعث شد تا مردم برای دفاع از جان خود دست به اسلحه ببرند."
http://www.reuters.com/article/2012/02/29/us-syria-libya-aid-idUSTRE81S1E020120229

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen